Avondcursus voor beginners 8 weken – Nederlands in gang

Startdatum 07-10-2019

3x per week: 18:30-21:00

Cursusduur: 8 weken
Einddatum: 29-11-2019
Locatie:
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: A0/A1
Streefniveau: A2
Aantal cursisten: 4 - 9
Huiswerk per week: 20 uur
Cursusprijs: € 1.020,00 (60 uur)

De intensieve beginnerscursus is bedoeld voor mensen die nog geen of een beetje Nederlands kunnen. De avondcursus duurt 8 weken. Degenen die geen absolute beginners zijn kunnen – bij voldoende plaats – later instromen. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een middelbare schoolopleiding hebben afgerond en de mogelijkheid hebben om buiten de groepslessen zelfstandig te studeren. Wij werken met de methode Nederlands in gang. De methode is bedoeld voor cursisten die in hun werk of opleiding verder willen gaan op hbo- of academisch niveau. Naast de lessen wordt van u verwacht dat u 20 uur per week huiswerk maakt. In week 8 krijgt u een afsluitende toets.

Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan de spreekvaardigheid en uitleg van de stof door de docent. Alles wat individueel gedaan kan worden wordt buiten de les, individueel gedaan. Schrijfproducten kunnen via email aan de docent worden toegestuurd, en worden ook via email becommentarieerd, zodat de lestijd zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

Nu inschrijven

Inschrijven voor Avondcursus voor beginners 8 weken – Nederlands in gang

Startdatum 07-10-2019