Dagcursus voor beginners 3 maanden – Van Start

Startdatum 11-06-2018

Maandag: 09:00-11:30
Dinsdag: 09:00-11:30
Donderdag: 09:00-11:30
Vrijdag: 09:00-11:30

Cursusduur: 12 weken
Einddatum: 06-09-2018
Locatie:
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: A0
Streefniveau: A2
Aantal cursisten: 4 - 9
Huiswerk per week: 15 uur
Cursusprijs: € 2.040,00 (120 uur)

De  beginnerscursus Van Start is bedoeld voor mensen die nog geen of een beetje Nederlands kunnen en in een rustig tempo de taal willen leren. In 12 weken leert u Nederlands. U kunt er voor kiezen om slechts één of een paar weken deel te nemen. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een middelbare schoolopleiding hebben afgerond en de mogelijkheid hebben om buiten de groepslessen zelfstandig te studeren. Wij werken met de methode Van Start. Naast de lessen wordt van u verwacht dat u 15 uur per week huiswerk maakt. In week 12 krijgt u een afsluitende toets.

Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan de spreekvaardigheid en uitleg van de stof door de docent. Alles wat individueel gedaan kan worden wordt buiten de les, individueel gedaan. Schrijfproducten kunnen via email aan de docent worden toegestuurd, en worden ook via email becommentarieerd, zodat de lestijd zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

Inschrijving gesloten