Medisch Nederlands

  • startniveau: minimaal B2
  • lestijd: 1x per week, 2,5 uur
  • duur: 8 weken
  • groepsgrootte: 4 tot 9 personen
  • lesmateriaal: wordt verzorgd door NedLes

De cursus medisch Nederlands  is bedoeld voor mensen die goed Nederlands kunnen spreken en verstaan (niveau B2) en werken, willen werken of geïnteresseerd zijn in de Nederlandse gezondheidszorg.

We bespreken thema’s die gerelateerd zijn aan medische beroepen, zorg en ethiek. Bijvoorbeeld: abortus, euthanasie, orgaandonatie, vaccinatie, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, puberteit. De thema’s kunnen met de groep bepaald worden.

In de klas ligt de nadruk op spreken en luisteren: woordenschat, discussie- en presentatietechnieken,  filmpjes/audiofragmenten samenvatten, navertellen en van commentaar voorzien.

Thuis ligt de nadruk op lezen (tekstbegrip, samenvatten, opzoeken van extra informatie) en schrijven (samenvatting, verslag, betoog).

 

Het is bij deze cursus een vereiste dat alle cursisten het huiswerk van te voren maken, zodat iedereen goed voorbereid op de les verschijnt. De tijdsinvestering thuis is minimaal 2,5 uur.

Zaterdag 13 is er een excursie naar het museum Vrolijk in het Amsterdams Medisch Centrum.

Prijs

€ 50 per week (2,5 uur)
€ 380,- per 8 weken (20 uur).

Meld je aan

Locatie

Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Cursusdata

wo 09 januari 2019 - wo 27 februari 2019  
18.30-21.00

Aanmelden