Cursus voor beginners plus – De Opmaat

Startdatum 02-09-2019

Maandag: 11:45-14:45
Woensdag: 11:45-14:45
Donderdag: 11:45-14:45

Cursusduur: 4 weken
Einddatum: 27-09-2019
Locatie:
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: A2-
Streefniveau: A2
Aantal cursisten: 4 - 9
Huiswerk per week: 10 uur
Cursusprijs: € 615,00 (36 uur)

De cursus beginners plus is bedoeld voor mensen die al een beetje Nederlands kunnen, maar voor wie de cursus halfgevorderden nog te moeilijk is. Misschien hebt u al een keer een beginnerscursus gedaan en is het weggezakt of misschien vond u het leren van een nieuwe taal erg moeilijk? Dan krijgt u in deze cursus de kans om alle belangrijke onderwerpen nog eens te herhalen en er uitgebreid mee te oefenen. In 4 of 6 weken wordt er veel praktisch geoefend met alle grammaticale onderwerpen en al het vocabulaire dat u nodig hebt om een goed A2-niveau te bereiken en zodat u klaar bent om met de cursus halfgevorderden te beginnen! Van de cursisten wordt verwacht dat ze een middelbare schoolopleiding hebben afgerond en de mogelijkheid hebben om buiten de groepslessen zelfstandig te studeren. Wij werken met de methode De opmaat. De methode is bedoeld voor cursisten die in hun werk of opleiding verder willen gaan op hbo- of academisch niveau. Naast de lessen wordt van u verwacht dat u 10 uur per week huiswerk maakt. In de laatste week krijgt u een afsluitende toets.

Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan de spreekvaardigheid, uitleg van de stof door de docent en op interactieve wijze oefenen van de stof. Schrijfopdrachten worden soms in de les en soms thuis gedaan. Schrijfproducten kunnen via e-mail aan de docent worden toegestuurd, en worden ook via e-mail becommentarieerd.

Nu inschrijven

Inschrijven voor Cursus voor beginners plus – De Opmaat

Startdatum 02-09-2019