Cursus voor gevorderden 3 maanden – Code+ deel 4

Startdatum 14-04-2020

Maandag: 12:00-14:30
Dinsdag: 12:00-14:30
Vrijdag: 12:00-14:30

Cursusduur: 12 weken
Einddatum: 17-07-2020
Locatie:
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: B1
Streefniveau: B2
Aantal cursisten: 4 - 10
Huiswerk per week: 8 uur
Cursusprijs: € 1.530,00 (90 uur)

De cursus voor gevorderden is bedoeld voor mensen die al behoorlijk Nederlands kunnen spreken en verstaan (niveau B1) en zich vloeiend in het Nederlands willen kunnen uitdrukken, op academisch/HBO niveau. Het is ook een voorbereiding op het Staatsexamen NT2 programma 2. Van de cursisten wordt verwacht dat ze een middelbare schoolopleiding hebben afgerond en de mogelijkheid hebben om buiten de groepslessen zelfstandig te studeren.

De methode Codeplus bestaat voor een groot deel uit een online programma wat zelfstandig, thuis gedaan moet worden.

Het boek bestaat uit 40 subthema’s; in deze 12 weken kunnen we 32 subthema’s behandelen. 

Nu inschrijven

Inschrijven voor Cursus voor gevorderden 3 maanden – Code+ deel 4

Startdatum 14-04-2020