Dagcursus voor halfgevorderden – In zicht

Startdatum 13-05-2019

Maandag: 12:00-14:30
Woensdag: 12:00-14:30
Vrijdag: 12:00-14:30

Cursusduur: 12 weken
Einddatum: 02-08-2019
Locatie:
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: A2
Streefniveau: B1
Aantal cursisten: 4 - 9
Huiswerk per week: 10 uur
Cursusprijs: € 1.530,00 (90 uur)

Deze cursus voor halfgevorderden is bedoeld voor mensen die eenvoudig Nederlands kunnen spreken en verstaan (niveau A2). Van de cursisten wordt verwacht dat ze een middelbare schoolopleiding hebben afgerond en de mogelijkheid hebben om buiten de groepslessen zelfstandig te studeren. Deze methode is vooral geschikt voor mensen die niveau B1 – voorlopig – als einddoel hebben.

Wij werken met het boek In zicht. In zicht is een cursus Nederlands voor halfgevorderde, middenopgeleide anderstaligen. Na het doorwerken van de methode heeft u niveau B1 en kunt u zich zelfstandig redden in het Nederlands. Naast de lessen wordt van u verwacht dat u minimaal 10 uur per week huiswerk maakt.

Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan de spreekvaardigheid en uitleg van de stof door de docent. Alles wat individueel gedaan kan worden wordt buiten de les, individueel gedaan. Schrijfproducten kunnen via email aan de docent worden toegestuurd, en worden ook via email becommentarieerd, zodat de lestijd zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

Nu inschrijven

Inschrijven voor Dagcursus voor halfgevorderden – In zicht

Startdatum 13-05-2019