Halfgevorderden dagcursus, De Sprong

  • startniveau: B1-, streefniveau: B1+
  • lestijd: 3x per week, 2,5 uur
  • duur: 12 weken
  • groepsgrootte: 4 tot 9 personen
  • lesmateriaal: De Sprong (isbn 9789461052872)

De cursus voor halfgevorderden is bedoeld voor mensen die eenvoudig Nederlands kunnen spreken en verstaan (niveau A2). Van de cursisten wordt verwacht dat ze een middelbare schoolopleiding hebben afgerond en de mogelijkheid hebben om buiten de groepslessen zelfstandig te studeren.

Wij werken met het boek De Sprong. De Sprong is een cursus Nederlands voor halfgevorderde, midden- en hoogopgeleide anderstaligen. Na het doorwerken van de methode heeft u niveau B1 en kunt u zich zelfstandig redden in het Nederlands. Naast de lessen wordt van u verwacht dat u minimaal 6 uur per week huiswerk maakt.

Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan de spreekvaardigheid en uitleg van de stof door de docent. Alles wat individueel gedaan kan worden wordt buiten de les, individueel gedaan. Schrijfproducten kunnen via email aan de docent worden toegestuurd, en worden ook via email becommentarieerd, zodat de lestijd zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

Prijs

€ 140,- per week (7,5 uur),
€ 1530,- per 12 weken (90 uur)

Meld je aan

Locatie

Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Cursusdata

ma 15 oktober 2018 - vr 18 januari 2019  vol
maandag, donderdag, vrijdag 12.30 - 15.00 Geen les van 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
ma 29 oktober 2018 - vr 01 februari 2019  
maandag, woensdag, vrijdag 15:30 - 18.00 Geen les van 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
ma 26 november 2018 - vr 01 maart 2019  vol
Maandag, woensdag, vrijdag 12.30 - 15.00 Geen les van 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
ma 17 december 2018 - vr 22 maart 2019  
maandag, dinsdag, donderdag, 15.30 - 18.00 Geen les van 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
ma 21 januari 2019 - vr 12 april 2019  
3 middagen 12.30 - 15.00

Aanmelden