Inburgeringsexamen, 1 week voorbereiding

 • startniveau: A1+, eindniveau: A2 (slagen voor het inburgeringsexamen)
 • tijd: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, 10.00 – 12.30 uur
 • duur: 4 dagen
 • groepsgrootte: minimaal 3, maximaal 8 cursisten.
 • lesmateriaal verzorgd door NedLes

 

U moet het inburgeringsexamen doen? NedLes organiseert een training van een week om u voor te bereiden op het inburgeringsexamen. Het is bedoeld voor deelnemers die minimaal niveau A1 hebben.

Het programma is:

 • Algemeen: het brengen van woordenschat en grammatica op A2 niveau.
 • Schrijven: oefenen met schrijfopdrachten op A2 niveau.
 • Lezen: oefenen met leesopdrachten op A2 niveau.
 • Luisteren: oefenen met luisteropdrachten op A2 niveau.
 • Spreken: oefenen met spreekopdrachten op A2 niveau.
 • Kennis van de Nederlandse Samenleving: we behandelen alle thema’s die in het examen aan de orde komen. Hiervoor gebruiken wij het boek Kijk op Nederland, maar als u al een ander boek voor KNS heeft kunt u dat ook gebruiken.
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt: we leggen u uit wat u voor dit examen moet doen en kunnen u helpen met het invullen van het portfolio en het voorbereiden op het examengesprek.
 • We geven u iedere dag huiswerk mee; voorbeeldexamens, opdrachten en teksten voor het onderdeel KNS.

Prijs

€ 185,-

 

Meld je aan

Locatie

Nieuwe Herengracht 145

Cursusdata

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus is momenteel niet mogelijk omdat er geen data beschikbaar zijn.