Inburgeringsexamen, 1 weekend voorbereiding

Startdatum 05-09-2020

Zaterdag: 13:00-17:00
Zondag: 13:00-17:00

Cursusduur: 1 weken
Einddatum: 06-09-2020
Locatie:
Voorlopig online, indien mogelijk 3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: A1+
Streefniveau: A2
Aantal cursisten: 4 - 10
Huiswerk per week: 0 uur
Cursusprijs: € 160,00 (8 uur)

U moet het inburgeringsexamen doen? NedLes organiseert een training van een weekend om u voor te bereiden op het inburgeringsexamen. Het is bedoeld voor deelnemers die minimaal niveau A1 hebben.

Het programma is:

  • Algemeen: het brengen van woordenschat en grammatica op A2 niveau.
  • Schrijven: oefenen met schrijfopdrachten op A2 niveau.
  • Lezen: oefenen met leesopdrachten op A2 niveau.
  • Luisteren: oefenen met luisteropdrachten op A2 niveau.
  • Spreken: oefenen met spreekopdrachten op A2 niveau.
  • Kennis van de Nederlandse Samenleving: we behandelen alle thema’s die in het examen aan de orde komen. Hiervoor gebruiken wij het boek Kijk op Nederland, maar als u al een ander boek voor KNS heeft kunt u dat ook gebruiken.

Let op: we hebben in dit weekend geen tijd voor het onderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederandse Arbeidsmarkt). Als u dat moet doen en u hebt hulp nodig kunt u daarvoor een aparte privéles afspreken. 

Nu inschrijven

Andere startdatums

Inschrijven voor Inburgeringsexamen, 1 weekend voorbereiding

Startdatum 05-09-2020