Medisch Nederlands

Startdatum 03-10-2019

Donderdag: 18:30-21:00

Cursusduur: 8 weken
Einddatum: 22-11-2019
Locatie:
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: B2
Streefniveau: B2+
Aantal cursisten: 4 - 9
Huiswerk per week: 3 uur
Cursusprijs: € 380,00 (20 uur)

De cursus medisch Nederlands  is bedoeld voor mensen die goed Nederlands kunnen spreken en verstaan (niveau B2) en werken, willen werken of geïnteresseerd zijn in de Nederlandse gezondheidszorg.

We bespreken thema’s die gerelateerd zijn aan medische beroepen, zorg en ethiek. Bijvoorbeeld: abortus, euthanasie, orgaandonatie, vaccinatie, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, puberteit. De thema’s kunnen met de groep bepaald worden.

In de klas ligt de nadruk op spreken en luisteren: woordenschat, discussie- en presentatietechnieken,  filmpjes/audiofragmenten samenvatten, navertellen en van commentaar voorzien.

Thuis ligt de nadruk op lezen (tekstbegrip, samenvatten, opzoeken van extra informatie) en schrijven (samenvatting, verslag, betoog).

Het is bij deze cursus een vereiste dat alle cursisten het huiswerk van te voren maken, zodat iedereen goed voorbereid op de les verschijnt. De tijdsinvestering thuis is minimaal 2,5 uur.

NB: wilt u zich voorbereiden op de AKV toets? Kijk dan op www.nedles.nl/akv/

Nu inschrijven

Andere startdatums

Inschrijven voor Medisch Nederlands

Startdatum 03-10-2019