Voorbereiding op de AKV toets voor artsen, tandartsen en apothekers

Startdatum 03-02-2020

Maandag: 18:30-21:00
Woensdag: 18:30-21:00

Cursusduur: 8 weken
Einddatum: 27-03-2020
Locatie:
3e Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

Startniveau: B2+
Streefniveau: C1
Aantal cursisten: 4 - 8
Huiswerk per week: 5 uur
Cursusprijs: € 760,00 (40 uur)

In deze cursus van 8 weken bereidt u zich voor op de AKV toets voor academisch medische beroepen; artsen, tandartsen en apothekers.

Iedere les oefenen we met onderdelen van de AKV toets: samenvatting maken, presentatie geven en arts-patiënt gesprek voeren.

Thuis ligt de nadruk op lezen (tekstbegrip, samenvatten, opzoeken van extra informatie) en schrijven (samenvatting, verslag, betoog).

In de klas ligt de nadruk op spreken en luisteren: woordenschat, discussie- en presentatietechnieken,  filmpjes/audiofragmenten samenvatten, navertellen en van commentaar voorzien.

De cursus duurt 8 weken; u heeft 2 x per week les in een groep van maximaal 8 personen.

Alle deelnemers moeten niveau B2 hebben, dus geslaagd zijn voor het Staatsexamen NT2-2, of aantoonbaar dit niveau hebben.

Nu inschrijven

Inschrijven voor Voorbereiding op de AKV toets voor artsen, tandartsen en apothekers

Startdatum 03-02-2020