Annelies Braams


Annelies Braams is oprichter, hoofddocent en drijvende kracht achter NedLes. Zij is bevoegd docent Nederlands, met een specialisatie in Nederlands als tweede taal en met ruime ervaring in het doceren van Nederlands aan hoogopgeleide anderstaligen. Voor alle docenten die voor NedLes werken gelden acht gouden regels:

  • Doe geen dingen in de les die cursisten ook thuis kunnen doen;
  • Wees betrokken en stimulerend;
  • Zorg dat iedere cursist zoveel mogelijk leert;
  • Zorg dat iedere cursist zoveel mogelijk spreekt;
  • Geef iedere cursist commentaar: wat gaat goed, wat gaat fout;
  • Een individuele cursist mag niet geremd worden door de groep;
  • Geef duidelijke richtlijnen wat in de les gebeurt en wat thuis gedaan moet worden;
  • Begin en eindig de les op de afgesproken tijd.

Annelies Braams heeft ruim tien jaar ervaring als docent Nederlands als tweede taal, onder meer bij de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Volksuniversiteit en het ROC van Amsterdam. Ook verzorgde zij cursussen in opdracht van stadsdelen Amsterdam en diverse internationale bedrijven. Daarnaast heeft zij als stuurman de wereldzeeëen bevaren, was gitariste in een soulband, zingt in het Russisch, Bulgaars en andere Slavische talen, heeft verschillende spellen en puzzels ontwikkeld en geproduceerd, kookt graag voor grote gezelschappen en ontmoet bij voorkeur veel mensen uit verschillende culturen, met verschillende interesses.