De AKV-toets wordt per 1 januari 2024 vervangen door taalcertificaten. Tot deze datum geldt er een overgangssituatie waarin u kunt kiezen voor het afleggen van de AKV-toets of het aanleveren van taalcertificaten.

Per beroepsniveau is een taalniveau vastgesteld:

  • Taalniveau B1: MBO-beroepen (zoals mbo-verpleegkundigen)
  • Taalniveau B2: HBO-beroepen (zoals fysiotherapeuten, doktersassistenten, verloskundigen en mondhygiënisten)
  • Taalniveau B2+: WO-beroepen (zoals artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en klinisch technologen).

Een diploma van het Staatsexamen NT2-1 (B1) of het Staatsexamen NT2-2 (B2) is het beste bewijs dat je het gewenste taalniveau hebt bereikt. Maar als je bij NedLes overtuigend – middels onze eigen toetsen voor lezen, luisteren, spreken en schrijven, na afronding van een cursus bij NedLes – bewezen hebt het taalniveau B1 of B2 te hebben bereikt, dan zijn de taalcertificaten van NedLes voor B1 en B2 ook geldig.

Als je bij NedLes de cursus Nederlands naar Perfectie (8 weken) goed hebt afgerond kun je de Taaltoets B2+ doen. V

De taaltoets B2+ kan op dit moment alleen op locatie van NedLes (Amsterdam) worden gedaan en duurt in totaal 4 uur. De toets bestaat uit lezen, luisteren, schrijven (samenvatten) en spreken (presenteren). De prijs voor de toets is € 300,-.

De taaltoets B2+ wordt op de volgende data afgenomen:

  • Dinsdag 19 december 2023, 10.00 uur
  • Dinsdag 6 februari 2024, 10.00 uur
  • Dinsdag 26 maart 2024, 10.00 uur

Je kan je hier inschrijven voor het examen

Alle informatie over de taalcertificaten als vervanging voor de AKV toets vind je op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport