Hoe ziet het examen eruit?

De B2+-toets bij NedLes bestaat uit vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Lezen

U krijgt krijgt één of meerdere leesteksten met meerkeuzevragen.

Luisteren

U krijgt één of meerdere luisterteksten met meerkeuzevragen. Bij ieder luisterfragment hoort een vraag. Vóórdat u naar het fragment luister leest u de vraag met de mogelijke antwoorden. Vervolgens luistert u één keer naar het fragment en kruist u het goede antwoord aan. Daarna leest u de volgende vraag.

Schrijven

U luistert één keer naar een audiofragment van ongeveer 10minuten. Tijdens het luisteren maakt u aantekeningen (dit mag op papier of op een computer). Na het beluisteren van het fragment krijgt u 30-40 minuten (afhankelijk van de taak) om een verslag/samenvatting van ongeveer 300 woorden te schrijven van het audiofragment . Het schrijfproduct mag gemaakt worden op een computer (die door ons verstrekt wordt; zonder internet en/of spelchecker). Het verslag wordt beoordeeld op de inhoud, en op woordenschat, grammatica, samenhang, structuur en spelling.

Spreken

U heeft beperkt de tijd (5-10 minuten, afhankelijk van de lengte van het artikel) om informatie te bestuderen en vervolgens heeft u nog tijd om een presentatie voor te bereiden. Vervolgens geeft u een presentatie van 5 tot 10 minuten. Na de presentatie stellen de beoordelaars een aantal vragen naar aanleiding van de presentatie. De presentatie wordt beoordeeld op inhoud, en op woordenschat, samenhang, grammatica, uitspraak en vloeiendheid.

Wat mag u meenemen?

U mag alleen een pen of potlood op je tafel hebben; je telefoon moet in je tas blijven.
U krijgt van ons een Chromebook (zonder internet) om op te werken.

Uitslag

U ontvangt uiterlijk 4 werkdagen na het examen de uitslag van het examen. Als u voor alle onderdelen geslaagd bent krijgt u het certificaat als pdf per mail gestuurd. Wilt u het certificaat per post ontvangen? Zorg er dan voor dat wij uw juiste adres hebben.

Hoe vaak mag u examen doen?

U mag ieder onderdeel maximaal vier keer binnen in jaar afleggen. Voor de onderdelen schrijven en spreken moet minimaal 5 weken tussen 2 examendata zitten. Als u voor één onderdeel gezakt bent hoeft u alleen dat onderdeel over te doen.

Voorbereiding

We adviseren u om te oefenen met de Staatsexamens Nt2-2; niveau B2. Als u moeite heeft met die examens zult u zeker niet slagen voor het B2+ examen. Als u die examens met groot gemak kan afleggen heeft u een goede kans om te slagen voor het B2+ examen.

Daarnaast is een cursus met het boek Nederlands naar perfectie een goede voorbereiding. Om aan die cursus mee te mogen doen moet u wel niveau B2 hebben.

Wanneer is het examen

  • maandag 4 maart
  • dinsdag 26 maart
  • dinsdga 30 april
  • maandag 27 mei
  • dinsdag 25 juni

Je kan je hier inschrijven voor het examen
Je leest hier over het niveau B2+