Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Ook cursussen Nederlands komen voor deze subsidie in aanmerking, want een betere taalvaardigheden verbetert je positie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De cursussen van NedLes zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister, en je kan voor één cursus of cursuspakket per jaar STAP-budget aanvragen tot maximaal € 1000,- per keer.

Wie kan een STAP-budget aanvragen?

 • je bent ouder dan 18 jaar en je hebt de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt;
 • je bent EU-burger of partner van EU-burger;
 • je bent in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen

Beperkt budget

Er is een beperkt budget voor STAP. Als het op is kan je geen subsidie meer krijgen. Vijf keer per jaar start een nieuwe periode om het STAP-budget aan te vragen.

Hoe gaat het?

 • meld je aan voor de cursus bij NedLes en vermeld daarbij dat je STAP-subsidie wil aanvragen;
 • we nodigen je uit voor een intake om te zien of deze of een andere cursus bij NedLes geschikt voor je is;
 • als je gehikt bent voor de cursus bij NedLes krijg je van NedLes het STAP-aanmeldingsbewijs;
 • met het STAP-aanmeldbewijs vraag je bij het UWV STAP-budget;
 • als het STAP-budget wordt toegekend wordt het budget aan de opleidingsinstelling betaald;
 • kost je cursus meer dan € 1000,-? Dan betaal je de rest zelf.

De cursus moet minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden ná de aanvraagdatum van STAP beginnen. Dus als je op 1 juli STAP-subsidie aanvraagt kan je vanaf 15 juli beginnen en niet later dan 1 oktober. En de cursus moet in dit kalender jaar worden afgerond.

Eerstvolgende aanmeldmoment

Op 1 juli vanaf 10.00 uur kunt u zich weer aanmelden op het Stap-portaal. Om er zeker van te zijn dat je op tijd het STAP-aanmeldingsbewijs van NedLes hebt, moet je je uiterlijk 24 juni aanmelden voor een cursus bij NedLes.

Alles over het STAP-budget

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Wil je voor een cursus bij NedLes gebruikmaken van het STAP-budget? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

STAP-budget

 • straat, huisnummer, postcode, woonplaats
 • dd-mm-jjjj