Edo Harries

Edo Harries heeft Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft zijn lesbevoegd Nederlands voor de middelbare school en NT2-lessen. Sinds 2007 is hij docent Nederlands op het Blaise Pascal College te Zaandam. Sinds 2018 is hij werkzaam bij NedLes.

Het belangrijkste van lesgeven vindt Edo dat de cursist aan het eind van de les iets kan, wat hij/zij aan het begin van de les nog niet kon of durfde. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat er kan worden gelachen met elkaar. 

Het leukste van lesgeven aan anderstaligen is dat anderstaligen anders naar de taal kijken dan Nederlanders. Zo vergroten ze Edo’s wereld tot ver buiten de Nederlandstalige grenzen.

Naast lesgeven en Nederlands houdt Edo van lezen, films, musea en muziek maken.