Ingrid Goesinnen

Ingrid Goesinnen studeerde Engels in Utrecht en heeft zich in Amsterdam gespecialiseerd in het NT2-onderwijs. Sinds 1992 geeft zij NT2-lessen. Zij was ook trajectbegeleider bij Vluchtelingenwerk en adviseur bij het Inburgeringsonderzoek. 

Sinds 2019 geeft Ingrid les bij Nedles, voornamelijk de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Zij heeft ook veel ervaring met het geven van Nederlands aan anderstaligen, op verschillende niveaus, aan laag- en hoogopgeleide cursisten. 

Ingrid is ook beoordelaar van de Staatsexamens I en II voor spreken en schrijven. Zij is op de hoogte van de nieuwste lesmethodes en geeft ook online les als dat nodig is. Zij is wel een voorstander van het leren van Nederlands “live”, want een taal leren betekent communiceren. Dat werkt het beste als je in of buiten school met mensen spreekt en samenwerkt. Zij zorgt er in haar lessen dan ook voor dat er veel in groepjes wordt gewerkt en er interactieve werkvormen worden gebruikt!