De derde dinsdag in september

Gouden koets, troonrede, miljoenennota en het koffertje

Dit is de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag. Één keer per jaar op Prinsjesdag komen de leden van de Eerste en de Tweede Kamer en de ministers hier bij elkaar. Dat is ieder jaar op de derde dinsdag in september.

Ook de koningin gaat naar de Ridderzaal. Om één uur 's middags vertrekt zij met de gouden koets vanaf paleis Noordeinde.

Op Prinsjesdag maken de ministers hun plannen bekend voor het komende regeringsjaar. Die plannen moeten de Eerste en de Tweede kamer goedkeuren. Zij controleren namelijk of de regering het land wel goed bestuurt. De regering heeft de plannen opgeschreven in een groot verhaal, dat is de troonrede. En de koningin leest die troonrede voor. Op Prinsjesdag vergaderen de Eerste en de Tweede Kamer samen. Prinsjesdag is ook de officiële opening van het nieuwe regeringsjaar.

Na de troonrede gaat de koningin terug naar haar paleis en verschijnt zij met haar familie op het balkon van Paleis Noordeinde.

Daarna gaat de minister van financiën naar de Tweede Kamer, met een wel heel bijzonder koffertje. In dat koffertje zitten allemaal papieren waarop staat hoe de regering al die plannen uit de troonrede gaat betalen. Zo eindigt dan Prinsjesdag. De regering kan aan de slag om alle plannen uit te voeren, en de Eerste en Tweede Kamer zullen kijken of de regering het goed doet het komend jaar.