Luister naar de tekst en vul de ontbrekende woorden in. Druk op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren. U kunt een extra letter vragen wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Als u op de "[?]"-knop drukt, ziet u het goede antwoord.
Op prinsjesdag, dat is de dinsdag in september, komen de leden van de Eerste en Tweede Kamer en de ministers bij elkaar in de Ridderzaal in Den Haag. Ook de koning of de koningin is hierbij . Prinsjesdag bestaat al bijna tweehonderd jaar. De was in 1814. Toen ging onze koning Willem I met een stoet ruiters naar het binnenhof om het nieuwe regeringsjaar te . Hij hield vanaf zijn troon een , de troonrede. Prinsjesdag was eerst op maandag. Maar vroeger ging het reizen veel langzamer dan . En daarom moesten de leden van de Eerste en Tweede Kamer die buiten Den Haag woonden al op zondag vertrekken. En de meesten wilden dat niet, vanwege hun . Daarom werd prinsjesdag naar de dinsdag . De koningin leest de troonrede voor en als zij daarmee klaar is er dit...
Zo gaat het jaren.