Dit is een voorbeeldexamen!

Eenzaamheid
U werkt bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in Amsterdam en u maakt zich zorgen over eenzaamheid in Nederland. U wil uw collega’s informeren over de stand van zaken rond eenzaamheid in Nederland. 

Voorbereiding 
Bekijk de infographic “Eenzaamheid Nederlandse bevolking” en de tabel over internationale verschillen betreffende eenzaamheid. U hebt 10 minuten de tijd om de presentatie voor te bereiden.
U mag aantekeningen maken om tijdens de presentatie te gebruiken. 

Presentatie
Houd een presentatie van maximaal 5 minuten. Laat tijdens de presentatie minstens het volgende aan bod komen: – – bij welke groepen mensen komt eenzaamheid vooral voor
– wat zijn de regionale verschillen wat betreft eenzaamheid
– wat kunt u zeggen over internationale verschillen wat betreft eenzaamheid

Vertel ook of u eenzaamheid op basis van deze informatie een probleem vindt, en waarom.
Vraag na afloop van de presentatie of uw collega’s nog vragen hebben. Beantwoord de vragen van uw collega’s.