Privélessen

U weet wat u wilt leren?
Wij weten hoe u dat het beste kan aanpakken. Wilt u alleen Nederlands leren verstaan en een beetje spreken en lezen? Of wilt u juist grondige uitleg om nu eindelijk eens de grammaticale regels te begrijpen en toe kunnen passen? Wilt u vooral uw schrijfvaardigheid verbeteren? Kunt u alleen ’s avonds of in lunchtijd? Wilt u op uw werkplek les hebben? Samen maken we een plan, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Speciale aanbiedingen:

  • cursus via e-mail en internet
    Voor hoog opgeleide, gevorderde cursisten die weinig tijd hebben, beschikking hebben over een computer en vooral hun schrijfvaardigheid willen verbeteren en hun woordenschat willen uitbreiden bieden wij een cursus via e-mail en internet aan.
  • Les via Skype: Als u de deur niet uit wilt kunt u ook les krijgen via Skype.