Over NedLes

Welkom bij NedLes, Nederlands voor anderstaligen, Dutch for internationals.

Flexibel: de klant is koning.
Wilt u vooral uw schrijfvaardigheid verbeteren? Wilt u het Staatsexamen Nederlands als tweede taal doen? Wilt u privéles of samen met uw collega’s les? Wilt u les in uw eigen bedrijf? In de lunchpauze of ’s avonds? Via Skype? Op onregelmatige tijden? Wilt u de Nederlandse taal grondig en foutloos leren gebruiken, of vindt u het vooral belangrijk dat u zich in winkel en restaurant kan redden en eenvoudige teksten begrijpt? Met NedLes leert u beter Nederlands, op de manier en op de tijden die u het beste past.

Kleine groepen
Volgt u een groepscursus? Dan bestaat de cursus uit maximaal 10 cursisten. Zo bent u verzekerd van voldoende persoonlijke aandacht.

Meer informatie
Wij maken graag een afspraak voor een introductiegesprek. Dit is vrijblijvend en hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het NedLes principe

Elke les en elke training verloopt volgens het NedLes-principe: tijdens de les gebeurt vooral wat thuis niet kan. Dus: praten en luisteren, vragen stellen en antwoorden geven. Cursisten bereiden de les thuis voor en verwerken de les ook thuis; teksten lezen en beluisteren, oefeningen maken, schrijfopdrachten maken.

Voor alle docenten die voor NedLes werken gelden acht gouden regels:

  • Doe geen dingen in de les die cursisten ook thuis kunnen doen
  • Wees betrokken en stimulerend
  • Zorg dat iedere cursist zoveel mogelijk leert
  • Zorg dat iedere cursist zoveel mogelijk spreekt
  • Geef iedere cursist commentaar: wat gaat goed, wat gaat fout
  • Een individuele cursist mag niet geremd worden door de groep
  • Geef duidelijke richtlijnen wat in de les gebeurt en wat thuis gedaan moet worden
  • Begin en eindig de les op de afgesproken tijd

Wij wensen u veel succes met uw Nederlands!