Welkom bij Nedles, Nederlands voor anderstaligen.

NedLes kenmerkt zich door het streven naar hoge kwaliteit, door flexibiliteit en door een ontspannen, gastvrije sfeer.

Het NedLes principe

Elke les en elke training verloopt volgens het NedLes-principe: tijdens de les gebeurt vooral wat thuis niet kan. Dus: praten en luisteren, vragen stellen en antwoorden geven. Cursisten bereiden de les thuis voor en verwerken de les ook thuis; teksten lezen en beluisteren, oefeningen maken, schrijfopdrachten maken.

Voor alle docenten die voor NedLes werken gelden acht gouden regels:

De docent:
  • doet geen dingen in de les die cursisten ook thuis kunnen doen;
  • is betrokken en stimulerend;
  • zorgt ervoor dat iedere cursist zoveel mogelijk leert;
  • zorgt ervoor dat iedere cursist zoveel mogelijk spreekt;
  • geeft iedere cursist commentaar: wat gaat goed, wat gaat fout;
  • zorgt dat een individuele cursist niet geremd wordt door de groep;
  • geeft duidelijke richtlijnen wat in de les gebeurt en wat thuis gedaan moet worden.

Wij wensen iedereen een leerzame cursus en veel geluk in Nederland,

Het NedLes team

Doe geen dingen in de les die cursisten ook thuis kunnen doen.


Annelies Braams
1

Wees betrokken en stimulerend.


Annelies Braams
2

Zorg dat iedere cursist zoveel mogelijk leert.


Annelies Braams
3

Zorg dat iedere cursist zoveel mogelijk spreekt.


Annelies Braams
4

Geef iedere cursist commentaar: wat gaat goed, wat gaat fout.


Annelies Braams
5

Een individuele cursist mag niet geremd worden door de groep.


Annelies Braams
6

Geef duidelijke richtlijnen wat in de les gebeurt en wat thuis gedaan moet worden.


Annelies Braams
7