A2Z-CM, is een bedrijf dat voornamelijk IT consultants in dienst heeft. Kennismigranten, van over de hele wereld. Een kennismigrant heeft een verblijfsvergunning die afhankelijk is van het werk. Om voor een permanente verblijfsvergunning in aanmerking te komen moeten de kennismigranten slagen voor het inburgeringsexamen (of het exStaatsexamen NT2). Voor intelligente expats is het inburgeringsexamen niet heel erg moeilijk. Wij verzorgden op enkele zaterdagen een intensieve cursus voorbereiding op het inburgeringsexamen voor de medewerkers die dit nodig hadden.

Wilt u weten wat wij voor úw medewerkers kunnen doen? Neem contact met ons op of vul het onderstaande formulier in, dan bellen we u zo snel mogelijk.