Uit ergernis over het ONA examen heb ik het ITTA – de ontwikkelaars van ONA – een brief geschreven met de dringende oproep op korte termijn de mensen met werk te vrijwaren van het invullen van het portfolio.

Zie hier mijn brief.

Amsterdam, 16 juli 2018

Geachte mevrouw Alons, mevrouw Kaars Sijpesteijn en overige medewerkers van het ITTA,

Als docent Nederlands als tweede taal word ik regelmatig geconfronteerd met de frustratie en woede van mensen met een baan die het examen ONA moeten doen en werkelijk niet snappen waarom ze allemaal irrelevante vragen moeten beantwoorden over het vinden van werk terwijl ze een baan hebben.

Als ontwikkelaar van het examen ONA bent u een belangrijke en invloedrijke factor. Ik wil u graag kort uitleggen wat mijn grootste bezwaren zijn en ik doe u een praktische oplossing aan de hand zodat dit examen voor de mensen die werk hebben acceptabel wordt.

De grootste ergernissen

Samenvattend zijn de grootste ergernissen dat het examen vraagt naar clichés en uit lijkt te gaan van werkloze cursisten met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt.

Er wordt gevraagd (kaart 3, vraag 1), om drie eigenschappen / competenties te noemen die voor iedereen die in Nederland werkt belangrijk zijn.

Tsja, cursisten kunnen hier invullen “sociaal zijn” / “flexibel zijn” / “goed kunnen communiceren” en zo kunnen we nog wel wat clichés verzinnen, maar wat een onzin. Er zijn voldoende asociale, egoïstische, onvriendelijke, incommunicabele en starre mensen met een baan; gelukkig maar. Ik kan echt geen enkele eigenschap verzinnen die voor iedereen belangrijk is om te werken in Nederland.

Of deze (kaart 7, vraag 7): Ik weet dat het belangrijk is om in een sollicitatiegesprek een goede indruk te maken. Ik kan een goede indruk maken op de volgende punten. Ook hier vullen de cursisten weer wat open deuren in: “Ik bereid me goed voor op het gesprek” / “Ik zorg dat ik nette kleren aantrek” / “Ik lees van te voren iets over het bedrijf”.  En dan moet bij deze vraag ook nog minimaal één verbeterpunt genoemd worden!

Er zijn mensen die hier niets aan hoeven te verbeteren; die zijn prima in staat om een goede indruk te maken tijdens een sollicitatiegesprek en dat weten ze! Waarom kunnen ze hier niet zeggen: “ik hoef hier niets aan te verbeteren want ik kan dit goed”?

Hetzelfde geldt voor de vraag over het vergroten van je netwerk (kaart 6 vraag 3): Ik ga mijn kans op werk vergroten. Ik ga (nog meer) mensen zoeken die mij kunnen helpen. Ik schrijf hier op hoe en wanneer ik ga zoeken.
Er zijn mensen die een fantastisch netwerk hebben, die hoeven hun netwerk niet te vergroten. Waarom is het niet mogelijk om dat te vermelden?

En dan nog alle overige ergernissen: het tijdrovende opslaan van vacatures en formulieren als een te uploaden bestand; de slechte lay-out van de papieren versie waardoor je vaak niet weet welke vraag je wel of niet moet beantwoorden; de vele kinderachtige dingen zoals de vraag of je wel of geen zwemdiploma nodig hebt voor je gewenste beroep; de ongepaste vraag of je veel geld verdient in je gewenste beroep; het feit dat Engelstalige cv’s worden afgekeurd wegens het ontbreken van de geboortedatum, terwijl het in Engelstalige cv’s heel gebruikelijk is om die niet te vermelden; het feit dat mensen sollicitatieformulieren moeten zoeken, invullen en uploaden terwijl in hun soort werk geen sollicitatieformulier worden gebruikt.

Ik hoop dat ONA zo snel mogelijk afgeschaft wordt als onderdeel van het inburgeringsexamen; het lijkt in deze vorm voor bijna iedereen een zinloze bezigheid.  Maar voor het zover is verzoek ik u dringend om op zijn minst één hele simpele aanpassing te maken in dit examen. 

Een voorstel voor een praktische, snel in te voeren oplossing voor de mensen met een baan

Om zonder wetswijziging toch een snelle oplossing te vinden voor de mensen met een baan stel ik voor dat u – als ontwikkelaar van het ONA examen – het examen aanpast door bij de eerste resultaatkaart de volgende vraag toe te voegen:

Heeft u op dit moment een baan? Zo ja, voeg een arbeidsovereenkomst toe en u hoeft alle volgende vragen niet te beantwoorden.

Ik hoop dat u deze suggestie serieus in overweging neemt zodat de werkende verplichte inburgeraars en de werkende mensen – voornamelijk kennismigranten – die het inburgeringsexamen nodig hebben voor naturalisatie of het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning minder tijd hoeven te verspillen aan dit voor hen irrelevante examen.

Een reactie stel ik op prijs.

Ik zal deze brief ook aan de minister sturen en hem openbaar maken op de kanalen die tot mijn beschikking staan.

Met vriendelijke groeten,

Annelies Braams

En nu maar hopen dat het helpt!