Het inburgeringsexamen bestaat uit 5 examens die allemaal op dezelfde centrale lokatie, op één dag kunnen worden gedaan, en een zesde examen, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt – waar u zich apart voor moet opgeven.

Toets lezen, niveau A2

U krijgt 25 multiple choicevragen bij teksten. U maakt het examen op de computer. Het duurt 65 minuten. U moet 19 vragen goed beantwoorden. U vindt een voorbeeldexamen op de site www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp.

Toets luisteren, niveau A2

U krijgt 25 multiple choicevragen bij luisterfragmenten. U maakt het examen op de computer. Het duurt 35 minuten. U moet 18 vragen goed beantwoorden. U vindt vier voorbeeldexamens op de site www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp

Toets schrijven, niveau A2

U maakt het examen met pen en papier.
Het bestaat uit 4 schrijfopdrachten; een formulier invullen, een of 2 korte berichten schrijven en een of twee vrije schrijfopdrachten. Het examen duurt 40 minuten.

Het voorbeeldexamen voor het schrijfexamen vindt u op www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp

Toets spreken

U krijgt twee soorten vragen:

  • U krijgt op de computer een aantal vragen, en daar moet u – hardop – een reactie op geven. Bijvoorbeeld: Hoe reist u meestal naar uw werk? Vertel ook waarom u zo reist. Uw reacties worden opgenomen en na afloop beoordeeld.
  • U  krijgt de computer een situatie te zien en u klikt de goede reactie aan. Bijvoorbeeld: U komt op een verjaardagsfeestje, wat zegt u? a) gefeliciteerd / b) gecondoleerd / c) goedemorgen.

U vindt vier voorbeeldexamens op de site www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp

Toets Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

U krijgt 45 vragen. U moet 26 vragen goed beantwoorden. Het duurt 45 minuten. U vindt drie voorbeeldexamens op www.inburgeren.nl/examen-doen.html

En voor iedereen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is (dus pas na 1 januari 2015 zijn MVV heeft gekregen) en voor iedereen die het inburgeringsexamen nodig heeft voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning of naturalisatie, komt er een zesde examen bij:

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Als u het afgelopen jaar minimaal 6 maanden minimaal 48 uur per maand in loondienst hebt gewerkt kunt u vrijstelling aanvragen voor dit examen.

U moet een portfolio maken waarin u laat zien dat u zich heeft verdiept in uw mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast kunt u kiezen:

  • u doet een eindgesprek over dit portfolio
  • u volgt een cursus van tenminste 64 uur. Tijdens die cursus maakt u het portfolio.

Zie www.inburgeren.nl/examen-doen.html voor meer informatie over dit onderdeel.

Wilt u zich goed voorbereiden op het inburgeringsexamen?

Hier vindt u de cursussen ter voorbereiding op het inburgeringsexamen die binnenkort starten.

Wilt u een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op.