Het staatsexamen NT2

  • programma 1 ( taalniveau B1) óf
  • programma 2 (taalniveau B2).

Het Staatsexamen bestaat uit 4 verschillende examens: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Ieder onderdeel duurt één tot twee uur. U hoeft de onderdelen niet tegelijkertijd te maken. Als u voor één onderdeel zakt hoeft u alleen dat ene onderdeel over te doen. Pas als u alle vier onderdelen hebt gehaald ontvangt u het diploma.

Het Staatsexamen NT2-II is bedoeld voor mensen die op HBO/academisch niveau een studie willen volgen of (willen) werken. Universiteiten en HBO scholen stellen dit examen verplicht als bewijs dat uw Nederlands goed genoeg is om een Nederlandstalige studie op HBO- of universitair niveau te volgen. Voor werkgevers is het een bewijs dat uw Nederlands goed genoeg is om op HBO/academisch niveau in een Nederlandstalige werkomgeving te functioneren.

Het Staatsexamen NT2-I is bedoeld voor mensen die op MBO niveau een studie willen volgen of (willen) werken.

Het verschil tussen de beide examens zit hem vooral in het soort teksten en opdrachten; bij programma 2 zijn de teksten abstracter en is het woordgebruik moeilijker dan bij programma 1. De eisen die aan grammaticale correctheid gesteld worden zijn bij beide programma’s hetzelfde. Het Staatsexamen NT2 was in eerste instantie niet bedoeld voor inburgeraars, maar sinds enkele jaren bent u met het diploma van het Staatsexamen NT2 vrijgesteld van het doen van het Inburgeringsexamen.

Let op:

Alle verplichte inburgeraars die na 1 januari 2015 hun eerste verblijfsvergunning krijgen moeten een extra examenonderdeel maken: Kennis van de Nederlandse Samenleving. Dit examen bestaat uit twee onderdelen;

  1. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  2. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Door het maken van een portfolio en een gesprek hierover moet u aantonen dat u zich heeft verdiept in de Nederlandse arbeidsmarkt. Heeft u het afgelopen jaar minimaal een half jaar, minimaal 48 uur per maand in loondienst gewerkt? Dan kunt u hiervoor vrijstelling aanvragen.

Kijk bij onze pagina over het inburgeringsexamen voor meer informatie over deze twee onderdelen.

Bent u geen verplichte inburgeraar maar gebruikt u het Staatsexamen NT2 voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning of voor naturalisatie? Dan hoeft u die extra onderdelen niet te doen.

Het Staatsexamen NT2 wordt nog maar 8 keer per jaar, op vaste dagen afgenomen. Op dit moment zijn er problemen met de aanmelding. Op de website www.staatsexamensnt2.nl leest u wanneer u zich weer kunt aanmelden.

Meer informatie

  • Op www.staatsexamensnt2.nl leest u alles over de Staatsexamens NT2. U kunt zich hier ook aanmelden en voorbeeldexamens downloaden.
  • Op www.inburgeren.nl vindt u de officiële informatie van de overheid over inburgeren.

Training voor het Staatsexamen NT2:

Wilt u oefenen voor het Staatsexamen NT2? Regelmatig organiseren wij een training ter voorbereiding op de examens. U vindt deze cursussen hier

Wat betreft de kosten (februari 2019):

  • het staatsexamen NT2 kost € 180,-; € 45,- per onderdeel
  • Het examen KNM kost € 40,-
  • Het examen Oriëntatie op de Arbeidsmarkt kost € 40,-

U kunt ons natuurlijk ook mailen of bellen voor meer informatie of om een afspraak te maken.

februari 2019, Annelies Braams, NedLes