Sinds 2015 moet iedereen die inburgeringsplichtig is ook het examen ONA maken. Ook als u al een baan heeft. Bent u kennismigrant en doet u het inburgeringsexamen om een permanente verblijfsvergunning of een Nederlands paspoort te kunnen krijgen? Dan moet ook u het examen ONA doen. Ook als u een baan heeft. Bent u kennismigrant en doet u het Staatsexamen NT2 (programma 1 of 2), dan hoeft u niet het examen ONA te doen.

Met het examen ONA laat u zien dat u weet hoe u in Nederland een baan kan vinden. Ik (Annelies Braams) vind het een heel stompzinnig examen, maar helaas, u moet het doen, tenzij u een baan heeft.

Vrijstelling voor mensen die werken
werkenden kunnen een vrijstelling voor ONA aanvragen. U krijgt de vrijstelling als u in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden en minstens 48 uur per maand in loondienst hebt gewerkt.

Hoe ziet het examen ONA eruit?

A. u vult 8 resultaatkaarten in en stuurt die naar DUO. Met die resultaatkaarten laat u zien dat u kennis heeft van de Nederlandse arbeidsmarkt. U moet een sollicitatiebrief maken, een cv, u moet vacatures zoeken en sollicitatieformulieren invullen. Voor mensen die al werk hebben is dit ongeveer 1 dag werk.

B. u voert ofwel een eindgesprek over deze kaarten, of u volgt een cursus van minimaal 65 uur.

NedLes biedt geen hulp bij voorbereiding op het ONA examen.