NedLes is aangesloten bij de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, daarom zijn leden van de NRTO in het bezit van het NRTO-keurmerk. Een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Algemene voorwaarden

Gedragscode Consumenten NRTO

Algemene voorwaarden B2B

General terms and conditions

Code of Conduct for Consumers

Voor meer informatie over de NRTO zie www.nrto.nl