Dit is een dictee.

Je mag iedere zin twee keer luisteren.

Schrijf het verhaal op. Let ook op hoofdletter, punt, komma en vraagteken.

Schrijf de goede zinnen op op https://www.learnclick.com/quiz/show/59873

Succes!