Dit is een dictee. Luister naar de zin en schrijf de zin op. Let ook op hoofdletters, punt en / of vraagteken.

Iedere zin mag je maximaal twee keer luisteren.

Lever na afloop je dictee in bij de docent.

Succes!