Flexibel; de klant is koning.
Wilt u vooral uw schrijfvaardigheid verbeteren? Wilt u het Staatsexamen Nederlands als tweede taal doen? Wilt u privéles of samen met uw collega’s les? Wilt u les in uw eigen bedrijf? In de lunchpauze of ’s avonds? Via Skype? Op onregelmatige tijden? Wilt u de Nederlandse taal grondig en foutloos leren gebruiken, of vindt u het vooral belangrijk dat u zich in winkel en restaurant kan redden en eenvoudige teksten begrijpt? Met NedLes leert u beter Nederlands, op de manier en op de tijden die u het beste past.

Het NedLes-principe
Elke les en elke training verloopt volgens het NedLes-principe: tijdens de les gebeurt alleen wat thuis niet kan. Dus: praten en luisteren, vragen stellen en antwoorden geven. Buiten de les gaat de cursus verder. Thuis gemaakte opdrachten gaan per email naar de docent en komen gecorrigeerd en met commentaar weer terug.

Meer informatie
Wij maken graag een afspraak voor een introductiegesprek. Dit is vrijblijvend en hieraan zijn geen kosten verbonden.