NedLes is in het bezit van het keurmerk Blik op Werk (keurmerk inburgeren)

Dit betekent dat u de misschien de cursus kunt betalen met een lening van DUO.

Bent u een gezinsmigrant? Dan kunt u een lening aanvragen bij DUO.

Bent u een asielmigrant onder de Wet Inburgering 2013? Dan kunt u ook een lening kririjgen van DUO en hoeft u de lening in principe niet terug te betalen.

Bent u een asielmigrant en valt u onder de Wet Inburgering 2022? Dan kunt u geen lening krijgen van DUO.

Meer informatie